Personlig servicetekniker

Personligare service

Med en personlig servicetekniker blir det enklare att vara bilägare.

Med en Personliga Servicetekniker har du alltid en expert nära till hands som lär känna din bil och vet vad som behövs för att den ska fortsätta fungera som du förväntar dig.

Serviceteknikerns totalansvar är bekvämt för dig men också viktigt för att din bil ska rulla tryggt och säkert. Se nedan för att hitta Din Personlig Servicetekniker!