Glasreparationer

Stenskott

Om du får ett stenskott skall det repareras, eller så skall rutan bytas – beroende på var skadan sitter och hur stor den är. Du skall alltid byta rutan om stenskottet är i rutans sidokanter, överkant eller nära innerbackspegeln. Detta eftersom rutan kan försvagas eller så kan stenskottet störa sensorerna som sitter monterade på insidan av rutan vid innerbackspegeln.

Stenskott i det indirekta synfältet kan repareras om de är mindre än 15 mm (gul färg). Skador på vindrutans övriga områden kan också repareras om de är mindre än 25 mm (grön färg). Får du större stenskott eller i direkta siktfältet (röd färg) ska vindrutan bytas. Ha alltid ett stenskottsplåster i bilen som du kan applicera direkt på en skada. Då minskar risken för att stenskottet sprider sig. Stenskottsplåster finns att få kostnadsfritt hos din Volvohandlare. En stenskottslagning kostar endast 100:- för dig som är privatperson och har din försäkring hos Volvia.

  • En skada i det direkta synfältet kan inte repareras (röd färg).
  • Skador belägna nära en A-stolpe eller taket får inte repareras eftersom vindrutan, i vissa fall, fungerar som en del av säkerhetsburen.
  • Skador som befinner sig i det indirekta synfältet kan repareras om de är mindre än 15 mm (gul färg).
  • Skador på vindrutans övriga områden kan repareras – men bara om de är mindre än 25 mm (grön färg).