Kvalitet & Miljö

Värmlands Bil har en kvalitetspolicy som genom sin personal ska leverera tjänster och produkter i överenskommen tid och utan fel, så att kundens förväntningar uppfylls. En förutsättning för detta är ett metodiskt förbättringsarbete som genomsyrar organisationen och en kultur som stimulerar till ständigt lärande, kreativitet och nya idéer.
Företaget är certifierat enligt kvalitetsstandarden ISO 9001.

Miljöarbetet inom Värmlands Bil ska reducera sin verksamhets påverkan på miljön genom att förebygga  och ta itu med eventuella miljöproblem så nära källan som möjligt. Som ett stöd och bevis på detta arbete är vi miljöcertifierade enligt miljöstandarden ISO 14001.