OM OSS

Försäkran om sekretess

Värmlands Bil i Kristinehamn AB, ackrediteringsnummer 4106 försäkrar att vår personal som agerar för kontrollorganets räkning ska hålla all information konfidentiell som erhålls eller skapas när kontrollarbete genomförs.

När det krävs enligt lag eller avtalats i kontrakt att kontrollorganet kan eller ska frisläppa konfidentiell information, ska uppdragsgivare eller berörd person meddelas om vilken information som lämnas, om detta inte är förbjudet enligt lag.

Information om uppdragsgivare som mottagits från andra källor t ex. myndighet ska behandlas konfidentiellt

 

Ackrediteringsm+ñrke 4106 F+ñrg